Habešánci – charitativní hračky

Vždy kolem Vánoc jsou lidé k sobě blíž a chtějí přispět na nějakou charitativní akci (a mají z toho pak dobrý pocit). Takovéto charitativní akce se ale nemusí konat jen o Vánocích. Chtěli bychom vám povědět příběh o panenkách – Habešankách.
Dne 3.října 1935 vtrhly oddíly italských fašistů pod vedením vůdce Benita Mussoliniho na území Habeše, dnes východoafrické Etiopie. Sedm měsíců dlouhý konflikt připomínal souboj Davida a Goliáše. Domorodci používali oštěpy, Italové nasazovali bojové plyny. Etiopie i Itálie byly členy mezinárodní organizace – Společnost národů, založené po skončení první světové války. Společnost národů bohužel nedokázala Mussoliniho v Etiopii zastavit, Francie a Anglie se zastávali italského agresora, zřejmě v domnění, že zabrání jeho paktu s Adolfem Hitlerem. To se samozřejmě, jak víme, nestalo…
V Československu se ve druhé polovině 30. let minulého století vzedmula vlna solidarity s postiženou Habeší a začaly se vyrábět ve velkém počtu panenky s černou pletí a turbany na hlavičkách. Panenky měly buď černý papírový obličej (papír slepený ve vrstvách klihem) nebo hlavičku panenky s ručně dělaným turbanem a látkové tělo. Říkalo se jim – Habešanky nebo Habešánci. Jejich šatečky byly jednoduché a obvykle se tělíčko vycpávalo slámou. Zisk z prodeje byl určen na podporu této africké země okupované Italy.
Prodejem panenek se vybralo spoustu peněz, a ještě dlouho po válce mělo Československo v Habeši – dnešní Etiopii, velmi dobré jméno.
V muzeu Staré krásnosti vystavujeme tři různě velké panenky – Habešanky. Dvě mají látková tělíčka, hlavičky panenek a třetí, ta největší, má tělo vycpané slámou a černý papírový obličej. Až k nám zavítáte a uvidíte tři panenky s turbanem, budete vědět, o co se jedná – o charitativní panenky.