Pekelná panenka Lucinka a A&M panenka

 
Vážení čtenáři, dnes si budeme povídat o dvou zajímavých panenkách.
Nejprve si představíme čertovskou panenku Lucinku. Pamětníci si možná vzpomenou na dětské knížky o dvou čertích sourozencích – na Lucinku a Marbulínka. Příběhy vycházely v letech 1930-1935. Veršované texty napsal Otakar Haering a barevné obrázky ilustroval Fráňa Smatek. Podle těchto knížek byla vyráběna v 30.-40.tých letech min. století i panenka s porcelánovou hlavou a dřevěným kloubovým tělem. Z pod vlásků ji vykukují maličké růžky. Dobové jsou i červené puntíkované šatičky.
O popularitě těchto knížek svědčí i znovuvydání před 25 lety vydavatelstvím Carmen Jiřího Zmožka.
Další panenka, o které si budeme povídat, byla vyrobena v 1.třetině 20.století a je značena A&M. Austria 1904 neboli Aich, Menzel & Co. Tato značka bývá mnohdy mylně označována jako Armand Marseille, což byl německý výrobce porcelánových panenek (o těchto krásných a známých panenkách si můžete přečíst zase někdy v dalším vydání Mšenska). Panenky Armanda Marseilla však nemají písmeno ”a” mezi jménem a příjmením a jeho továrna se nacházela v Německu.
Číslice “1904” je ochranná známka společnosti a je také číslem formy. Tato číslice je však často mylně považována za rok výroby panenky, což není pravdivé. Zde musím na vysvětlenou napsat, že panenky (nejen porcelánové) mají své značení vzadu na krku, někdy na zádech, podle toho sedá dá dohledat výrobce, popř. datace panenky. Někdy se nemusí shodovat značení hlavičky panenky a těla, to proto, že mnohdy výrobci tělíček kupovali hlavy panenek od jiného výrobce.
Něco málo o společnosti Aich, Menzel & Co. Porcelánka Aich, Menzel & Co byla založena AC Angererem v tehdejším Rakouském mocnářství v roce 1848. Od roku 1870 byl vlastníken MJ Moehling. Podle prokazatelných dokumentů společnost během své existence několikrát změnila majitele a nakonec roku 1918 byla společnost známa jako Aich, Menzel & Company anebo Aich Porzellanfabrik. Rok 1918 byl pro společnost Aich, Menzel & Co velmi důležitým rokem, protože v tomto roce začala společnost vyrábět biskvitové (neglazovaný porcelán) hlavy panenek. Společnost Aich, Menzel & Company existovala až do roku 1930.
Panenky od společnosti Aich, Menzel & Co jsou dodnes velmi oblíbené a aukčně vyhledávané.
V muzeu Staré krásnosti vystavujeme panenku Lucinku a dvě panenky Aich Menzel, obě značeny 1904, menší značena č.4, větší č.10. Přijeďte se podívat!