Ve dnech 1. a 2. prosince 2018 pořádalo naše muzeum Staré krásnosti adventní výstavu betlému. K vidění byly například papírové trojrozměrné betlémy Kubaštovy, betlém Marie Fišerové Kvěchové, Pražské jesličky Josefa Weniga a mnoho dalších tradičních, i poněkud alternativních jesliček.

Pro děti a možná nejen pro ně byl asi nejzajímavější ručně dělaný- téměř třímetrový betlém pana Melichara z Kroměříže. Tento betlém muzeum zakoupilo a k vidění bude od května do září během otvíracích dnů muzea.